We kunnen ons de wereld niet meer voorstellen zonder de machines en apparaten die we dagelijks gebruiken en die ons het leven vergemakkelijken en aangenamer maken. Hoe zouden we naar school gaan als er geen fietsen, bussen, treinen of auto’s bestonden?
Alles is techniek behalve, de natuur.

Ondanks de grote rol van techniek in ons dagelijks leven werd techniek pas in 1998 opgenomen in de kerndoelen. De kerndoelen bevatten twee domeinen: techniek maken en techniek onderzoeken.

Van recentere datum is het landelijk programma Verbreding Techniek Basisonderwijs (VTB). De bedoeling van VTB is dat met een extra inzet 2500 basisscholen in 2010 techniek een plek hebben gegeven in hun onderwijsprogramma. De aanpak bepalen de scholen zelf.

Kijken door de techniekbril betekent de volgende vragen stellen:
  • Waarvoor wordt het gebruikt?
  • In welke behoefte voorziet het?
  • Waarvan is het gemaakt?
  • Uit welke onderdelen bestaat het?
  • Hoe zijn ze met elkaar verbonden?
  • Hoe werkt het?
  • Wat zou je eraan willen verbeteren?
  • Wat gebruikte men vroeger?
  • Kan ook wat anders worden gebruikt?
  • Wat gebruikt men elders?