• Jeroen heeft alle 160 kaarten bewerkt. Ze zijn klaar voor gebruik.
  • Welke materialen moeten nog aangeschaft worden.
  • We maken gebruik van werkcahiers en portfolio
*

  • De onderbouw krijgt techniek regelmatig op het contract. We bekijken of techniek opgenomen kan worden in het contract. Op dit moment nog lastig naast Topondernemers. De leerkrachten moeten wel overzicht houden. Techniek voor de groepen 5678 staat voor de vrijdagmiddag op het programma.
  • Welke materialen moeten nog besteld worden van de andere kaarten?
  • Kidzlabb: digitale micorscoop enz ..... Op de eerst volgende klussenavond de hal daarvoor inichten.
  • De groepen 1 t/m 4 krijgen een eigen portfolio de groepen 5 t/m 8 digitaal op de server

1 Het materiaal dat nog besteld moet worden verzamelen op het whiteboard in de personeelskamer. Zodra iemand iets heeft gekocht wordt het daar doorgestreept. Op deze manier voorkomen we dubbele aankopen.
2 De opdrachtkaarten zijn aangepast aan het format en zijn gebruiksklaar. Ze zitten in een gele, rode of blauwe map. De kaarten zijn genummerd zodat de kinderen kunnen bijhouden wat ze al hebben gedaan.
3 Techniek_OB_(10).JPGDe Kisten zijn op dezefde manier ingedeeld. Ze staan in de berging achter in de hal. Kinderen weten dan waar ze de spullen moeten halen.
4 We maken gebruik van werkcahiers techniek. Hierin houden de kinderen bij wat ze al hebben gedaan en doen ze de rapportage over bepaalde opdrachtkaarten.
5 De groepen 1 t/m 4 krijgen een eigen portfolio. Voor de groepen 5 t/m 8 doen we dit digitaal.


Techniek en wetenschap


1 We moeten nog kaarten maken bij alle techniekzaken die we al hebben aangeschaft zoals lego, kapla enz.

2 De kaarten worden bewaard in houten bakken. (lectuurbakken)
De kaarten die uit meerdere pagina's bestaan worden aan elkaar verbonden.

3 Op de yurlpagina staan zeer veel technieksites. Als we nieuwe url's zien dan zetten we die op de site: http://obsdeheidehoek.yurls.net/

4 Kidzlabb:
We maken een laboratorium achter in de hal. Daar kunnen de wat grotere materialen zoals een digitale microscoop enz. dan permanent staan. Hier vullen we het onderwerp Wetenschap' vooral in, wordt onderzoek gedaan en ev. proeven.