Timmeren_(2).JPG

Informatie voor leerkrachten PO

Wetenschap en techniek zijn termen die niet meteen geassocieerd worden met het basisonderwijs. Deze begrippen doen eerder denken aan vormen van hoger onderwijs, zoals een college op een universiteit. Onderzoek onder jonge kinderen heeft laten zien dat bij de term ‘wetenschap' het beeld bestaat van 'vooral' mannen in witte jassen die in een laboratoriumachtige omgeving 'proeven' doen.
VTB-Pro wil laten zien dat wetenschap en techniek veel breder zijn. Dat het binnen dit vakgebied over veel meer gaat dan alleen techniek en natuur op een hoog en abstract niveau. Het gaat om een manier van kijken en denken. Het gaat om vragen stellen, nieuwsgierigheid, onderzoekend leren, TalentenKracht en de implementatie daarvan op de eigen school. Niet ver weg in een laboratorium, maar juist heel dichtbij in de alledaagse praktijk.
VTB-PRO heeft gratis scholingsarrangementen.