Bij techniek draait het om de competenties ontwerpen, maken, gebruiken, analyseren en beoordelen
van producten.DSC00137.JPG


Projectdoelen:

 • Techniek is geïntegreerd in ons onderwijsaanbod, het staat wekelijks op het contract
 • Techniek aanbieden op kaarten, de materialen zijn te vinden in de techniekkisten
 • De kaarten zijn op drie niveaus: makkelijk (geel), moeilijker (rood) en moeilijk (blauw)
 • Er is een gevarieerd aanbod: ontwerpen, maken, gebruiken, onderzoeken, analyseren en beoordelen
 • Techniek wordt opgenomen in een bijlage van het schoolplan

Kerndoelen

Bij de SLO zijn ze allemaal uitgewerkt: http://tule.slo.nl/OrientatieOpJezelfEnWereld/C-KDOrientatieJezelfEnWereld.html

Kerndoel 42 http://tule.slo.nl/OrientatieOpJezelfEnWereld/F-L42.html
De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.

Kerndoel 43 http://tule.slo.nl/OrientatieOpJezelfEnWereld/F-L43.html
De leerlingen leren hoe je weer en klimaat kunt beschrijven met behulp van temperatuur, neerslag en wind


Kerndoel 44 http://tule.slo.nl/OrientatieOpJezelfEnWereld/F-L44.html
De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking en het materiaalgebruik.

Kerndoel 45 http://tule.slo.nl/OrientatieOpJezelfEnWereld/F-L45.html
De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.

Kerndoel 46 http://tule.slo.nl/OrientatieOpJezelfEnWereld/F-L46.html
De leerlingen leren dat de positie van de aarde ten opzichte van de zon, seizoenen en dag en nacht veroorzaakt.


Einddoelen Programma VTB

Op basis van de overeenkomst met het Platform Beta Techniek/Programma VTB is afgesproken dat onze school voldoet aan de volgende criteria:
 • techniek staat beschreven in het schoolplan en er zijn afspraken gemaakt over verankering van wetenschap en techniek in het schoolbeleid
 • techniek is ingepast in de schoolorganisatie (dwz er wordt structureel tijd vrijgemaakt op het rooster om de doelstellingen te bereiken en te onderhouden, er zijn voldoende materialen aanwezig, er is sprake van voldoende deskundigheid binnen het team)
 • er zijn doelen opgesteld voor het techniekonderwijs in de school
 • er wordt getoetst of de gestelde doelen tav techniekonderwijs worden gerealiseerd
 • er zijn doorlopende leerlijnen opgesteld voor tenminste twee aansluitende groepen
 • via het aanbod voor techniek krijgen kinderen de gelegenheid om te onderzoeken, testen, analyseren, ontwerpen
 • er zijn buitenschoolse activiteiten op het programma gezet zoals een excursie naar een bedrijf en/of technocentrum
*